THERMEX IF 50 V pro Wifi (151124)

 THERMEX IF  50 V pro Wifi (151124) -      ,
: 9973
17 707.08
-

THERMEX IF  50 V pro Wifi 151124

, : 50

:

  min/max, :   700/1300/2000

      

:  

:  

:  

:  

:   

t 45°, :   78

, :   880239452

:   G1/2  

, :   84

, :  12  

THERMEX Champion Titaniumheat 80 V 111086
7 651.84
-
THERMEX IF 50 H pro Wifi 151127
17 707.08
-
THERMEX Solo 80 V 151078
12 343.96
-
THERMEX Victory 50 V 151144
14 834.77
-
THERMEX IF 100 V Pro 151025
22 687.12
-
THERMEX Praktik 50 V Slim 151006
11 960.88
-